سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز ملی پاسخگویی پاسخگویی به سوالات دینی 
کارشناس فقه 
 
ادامه دارد 
پاسخگویی 
همکاری 
واحد فرهنگی مسجد مقدّس جمکران 
کارشناس فقه 
 
ادامه دارد 
پژوهش- پاسخگویی 
همکاری 
موسسه فرهنگی حدیث لوح و قلم 
پژوهشگر 
 
ادامه دارد 
موقت 
تدریس 
مسجد حضرت زینب (س)- پردیسان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کفایه الاصول 
تدریس 
مدرسه عالی آل یاسین 
استاد راهنما 
1394/07/10 
ادامه دارد 
کفایه الاصول 
تدریس 
مسجد امام حسن عسکری (ع) پردیسان 
استاد 
1394/07/01 
ادامه دارد 
حلقه ثالثه 
همکاری 
شورای سیاست گذاری فقه معاصر 
دبیر 
1396/12/01 
ادامه دارد 
سیاست گذاری 
همکاری 
دفتر مقام معظم رهبری 
پاسخگوی احکام 
1396/10/01 
ادامه دارد 
احکام شرعی