احکام فقهی غیبت و دروغ
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این کتاب مختصر، شما با نظریات مراجع معظم تقلید در رابطه با اموری مانند: تعریف و قیود غیبت، مستثنیات آن، وظیفه مغتاب، مسوغات دروغ و... آشنا می گردید.