تطبیق القواعد
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : عربی
در این کتاب برای هر قاعده فقهیه حدود 10 تطبیق فقهی از کتب معتبر فقه آورده شده است. بدیهی است که مطالعه این کتاب می تواند در فهم صحیح قواعد و موقعیت آنها در نظر فقهاء، اثر فراوانی داشته باشد.