قواعد فقهیه
56 بازدید
محل ارائه: firoozabadi@chmail.ir
مقطع: سطح 2
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار، مخاطب نسبت به قواعد مهم فقهی یک آشنایی اجمالی پیدا می کند. البته فایل صوتی این درس نیز - در قالب 3 جلسه - در آدرس مذکور موجود می باشد. تلفن تماس جهت دریافت فایلها:09127519385